Nabrezie_navrh

Mestská akupunktúra: ​Drevené móla na Nábreží Ivana Krasku by mohli priblížiť rieku obyvateľom a návštevníkom mesta

Úsek medzi Krajinským mostom a Lodenicou má dĺžku takmer dva kilometre a poskytuje množstvo zelene po celej svojej dĺžke. Lokalita je využívaná hlavne na rekreáciu či oddych. Trasa je veľmi obľúbená medzi majiteľmi psov či bežcami práve vďaka svojmu prírodnému charakteru a izolovanosti od ruchu mesta. 

Lokalite však chýba priamy kontakt s Váhom, ktorý by mohol priniesť mestu množstvo nových aktivít. Možností priamej interakcie s riekou sú obmedzené najmä kvôli voľne rastúcej a neupravenej vysokej tráve či strmému terénu, ktoré robia vstup do vody takmer nemožným.

Navrhnutím nových drevených konštrukcií, ktoré sú napojené na existujúce chodníky, sa obyvatelia dostanú priamo a bezpečne až nad hladinu rieky. Drevené móla sú lokalizované v pravidelných intervaloch medzi mostom a Lodenicou. Móla poskytujú exteriérové sedenie či schody pre potencionálny vstup do vody. Približujú obyvateľom rieku, s ktorou zvyčajne nemajú žiadny kontakt.

Móla majú využitie najmä v letných mesiacoch za účelom osvieženia čím prilákajú množstvo obyvateľov z priľahlých lokalít. Množstvo rybárov, ktorí pravidelne využívajú nábrežie, majú možnosť bližšieho kontaktu s riekou a potenciálnym úlovkom. Konštrukcie plynulo pokračujú z nábrežia nad vodnú hladinu nesené na betónových pilieroch. Drevené platformy umožňujú po celej svojej šírke (6-10m) výborný výhľad na rieku či kúpeľný ostrov.

Využitie nábrežia pre voľnočasové aktivity vyžaduje úpravu terénu. Popri existujúcej cyklotrase je nevyhnutné upraviť aj chodníky pre peších. Preto práve navrhnutím štrkového chodníku popri nábreží môžu obyvatelia využívať danú lokalitu počas celého roku a bez komplikácií.

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň. Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.

Comments are closed.