1 kolaz

Čo sa bude v Piešťanoch stavať v roku 2020? Pozrelil sme sa na rozpočet mesta

Do rozpočtu sa dostalo len málo realizácií (rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste, pokračovanie cyklotrasy okolo Dubovej a vodozádržné opatrenia z eurofondov). Mesto však bude v tomto roku pripravovať viacero dôležitých projektových dokumentácií – predpolie Kolonádového mosta, plaváreň, trhovisko pred Kockou a revitalizácie vnútroblokov. Je preto dôležité sledovať, akým spôsobom budú tieto projekty vznikať. Zatiaľ je verejne dostupných len málo strohých informácií a aj preto považujeme za dôležité o týchto zámeroch šíriť povedomie. Našim odporúčaním je pripravovať ich v riadenom dialógu s občanmi a už vopred ukázať čo najviac podrobností.

Preskúmali sme rozpočtové tabuľky za vás a spísali výber dôležitých investícií. Všetky výdavky a plánované investície si môžete preštudovať tu http://bit.do/rozpocetpn

? Rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste – 350 000 €
Lávku pre peších a cyklistov nedávno uzavreli pre havarijný stav. Malo by dôjsť k celkovej rekonštrukcii, pohľadové časti by mali byť nahradené ťahokovom. Vzhľadom na neúnosnú situáciu by malo ísť o jednu z najrýchlejších investícií v novom roku. Avizovaná celková suma za rekonštrukciu je pol milióna eur.

? Revitalizácia toku Dubová (úsek A.Hlinku – Vodárenská) 276 000 €
Pokračovanie cyklochodníka okolo Dubovej má zahŕňať vydanie stavebného povolenia a majetkoprávne vysporiadanie úseku pri Bille. Projekt bude spojený s revitalizáciou toku, výsadbou zelene a osadením lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle. Zároveň sa ďalších 10 000 eur vyčlenilo na projektovú dokumentáciu ďalšieho úseku cyklochodníka od Vodárenskej po Orviskú cestu.

? Projektová dokumentácia pre plaváreň 187 000 €
Na základe štúdie, ktorú predložilo združenie Bazén Piešťany by sa mala spracovať dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V lokalite futbalového štadióna by mal podľa nej vyrásť bazén s rozmermi 25 x 21 m, 8 dráh a hĺbkou 1,80 m. V budove by mal byť aj malý výcvikový bazén s rozmermi 15 x 5 m. Aj keď pôjde o veľkú a dlho očakávanú investíciu, architektúre stavby sa nevenuje žiadna debata. Netransparentnosti tak dôležitej investície nahráva aj fakt, že štúdiu spracovávalo de facto externé záujmové združenie, a nie mesto, ktoré má za plaváreň v konečnom dôsledku platiť.

? Budovanie vodozádržných opatrení 181 000 €
Projekt je hradený z eurofondov a bude sa týkať materských škôlok v Zavretom kúte a na Ružovej ulici. Čo to znamená, nie je nateraz jasné. Konkrétne opatrenia ani vzhľad nie sú zatiaľ známe, projekt však podľa popisu zahŕňa aj výstavbu parkovacích miest (?).

? Sadové úpravy Prednádražie 80 000 €
Revitalizácia zelene bude tiež financovaná z prostriedkov EÚ. Má ísť o výrub a výsadbu stromov a osadenie nových lavičiek vo vnútroblokoch. Ďalších 20 000 eur je vyčlenených na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii vnútrobloku na Andreja Hlinku. Pôjde o podklad pre žiadosť na ďalšie eurofondy. Nie je špecifikované, ako bude projekt spracovaný a ako budú do jeho príprav zapojení obyvatelia žijúci v okolí.

?Koncepcia statickej a mestskej hromadnej dopravy 40 000 €
Mesto v rozpočte vyčlenilo peniaze na spracovanie koncepcie statickej dopravy pre centrum mesta a jeho širšie územie. Pripravovať sa má aj projekt optimalizácie MHD, na ktorý je vyčlených 26 000 eur. Dokumenty umožnia koncepčne postupovať pri redukcii parkovania v centre a nastavení verejnej dopravy, ktorá by dnes mala v mestách hrať hlavnú rolu.

? Projektová dokumentácia na rekonštrukciu úseku od nemocnice po Slovan, vrátane priestoru pre kaplnkou a Kolonádovým mostom 25 000 €
Za posledné roky ide o najvýznamnejší mestotvorný zásah. Priestor pred Kolonádovým mostom akútne potrebuje zmenu, zatiaľ ho tvorí len kruhový objazd. Zaujímavé bude, ako projektanti vyriešia zónu od nemocnice po hotel Slovan. Týmto miestam sme sa venovali v projekte Mestská akupunktúra.

? Projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestoru na sídlisku Juh 20 000 €
Toto je novinka – mal by sa vypracovať projekt na rekonštrukciu zanedbaného verejného priestoru pri bývalom nákupnom stredisku na sídlisku Juh. Mesto plánuje zriadenie plochy s vodnými prvkami a hrami, novým mobiliárom a výsadbou zelene, využitím dažďovej vody z okolitých bytových domov, terénne depresie. S projektom sa budú uchádzať o eurofondy v rámci programu adaptácie na zmenu klímy. Z textu vyplývajúci značný rozsah projektu by bol určite aj vhodnou témou prípadnej architektonickej súťaže, z ktorej by dozaista vzišiel kvalitný návrh moderného verejného priestoru. Mohli by sme sa tentokrát inšpirovať aj inými mestami.

? Štúdia vnútrobloku na sídlisku Adam Trajan 10 000 €
Nevzhľadný priestor v najväčšom vnútrobloku by sa mohol zmeniť. Mesto vyčlenilo prostriedky na spracovanie štúdie využitia pozemkov v priestore bývalej základnej školy. Zatiaľ nevieme, či to znamená úplné vyčistenie priestoru bývalej základnej školy bez inej funkcie.

? Štúdia a projektová dokumentácia pre polopodzemné kontajnery 14 600 €
Polopodzemné kontajnery z kampane primátora sú tu. Za miesto realizácie boli vybrané lokality Vážska a Sídlisko Juh. Spracuje sa pre ne štúdia umiestnenia. Pre sídlisko Juh by mala byť spracovaná aj projektová dokumentácia pre výstavbu konkrétnych 12 kontajnerovísk pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadu. Po štúdii veríme aj v skorú realizáciu a čo najväčšie rozšírenie aj do ďalších častí mesta. Nevzhľadné smetiaky musia z ulíc miznúť.

?Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu centrálnej lúky v parku 13 000 €
Prvý viditeľný zásah v rámci projektu rekonštrukcie mestského parku sa bude týkať centrálnej lúky. Bude zahŕňať revitalizáciu zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukcia chodníkov, bludisko či lehátka. Pre tento účel sa musí aktualizovať projektová dokumentácia.

? Projektová dokumentácia na cyklochodník na ulici Pod Párovcami 10 000 €
Na toto sme obzvlášť zvedaví! Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu nového cyklochodníka na ul. Pod Párovcami v úseku od Kuzmányho ul. po bývalé zberné stredisko pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie pre podanie projektu s podporou financií z EÚ. Zatiaľ nevieme, či sa ukrojí z cesty, chodníka alebo zelene. Dúfame, že spackaný projekt cyklotrasy po Andreja Hlinku, ktorý zminimalizoval priestor pre peších, sa už nikdy nebude opakovať.

? Projektová dokumentácia na rekonštrukciu trhoviska pred Kockou 8 000 €
Zanedbaný priestor by mohol dostať novú tvár. Mesto si chce dať vypracovať projekt, ktorý by mal zjednotiť výšku povrchov v súvislosti s výstavbou nového cyklochodníka, venovať sa stánkom i parkovaniu. Takéto zadanie možno spracovať aj veľmi nadčasovo, dúfame, že sa to podarí.

Comments are closed.