IMG_20200413_174353

Krajinský most je cyklistov nebezpečný, žiadame dočasné opatrenia (TS)

Pred niekoľkými mesiacmi mesto Piešťany kvôli havarijnému stavu uzavrelo lávku pri Krajinskom moste, čo výrazne skomplikovalo situáciu všetkým nemotoristom.  Cyklisti sa na druhú stranu Váhu dostanú len nebezpečnou jazdou vo vozovke, obchádzky nie sú jasné ani pre chodcov. Niekoľko iniciatív preto otvoreným listom požiadalo mesto aj Trnavský samosprávny kraj o zníženie rýchlosti a ďalšie opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a komfort obyvateľov.

Najväčší problém vidia inicátori výzvy v nebezpečnom prejazde na bicykli cez Krajinský most. Kvôli šírke mosta je pre autá problematické cyklistov obiehať s dostatočným odstupom a pravidelne tu tak dochádza k rizikovým situáciám. Riešením je podľa Cyklokoalície dočasné zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na moste na 30 km/h a upozornenie na zvýšený pohyb cyklistov vo vozovke.

 „Znížením maximálnej povolenej rýchlosti na moste na 30 km/h sa čas prejazdu pre autá oproti súčasnému stavu predĺži o menej ako 15 sekúnd. Zachrániť to ale môže nejeden ľudský život. Považujeme to preto za rozumný kompromis, potrebný len do doby, kým sa lávku nepodarí zrekonštruovať,“ hovorí Dan Kollár z Cyklokoalície. Bicykel podľa neho patrí nielen k najekologickejším, ale v čase pandémie aj najhygienickejším dopravným prostriedkom.

Ďalším nedostatkom je podľa autorov listu slabá informovanosť. Nejasne je napríklad obchádzka označená pre chodcov. „Neštandardná situácia sa dotkla chodcov, cyklistov aj vodičov, a to ako miestnych, tak aj návštevníkov nášho mesta. Vhodná by preto bola informačná kampaň, ktorá podrobne vysvetlí dočasné opatrenia. Pohyb mestom tak bude jednoduchší a ľudia zmeny príjmu lepšie,“ myslí si Lívia Gažová z iniciatívy Piešťanský okruh.

Pod otvorený list sa podpísal aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby. „Pieštany majú prívlastok slovenský Amsterdam. Kde, keď nie tu a kedy, keď nie teraz, keď ide v prvom rade o bezpečnosť cyklistov? Snahu o zabezpečenie bezkolízneho prejazdu Krajinským mostom pre všetkých účastníkov cestnej premávky podporujem všetkými desiatimi,“ uzavrel cyklokoordinátor.

Znenie otvoreného listu nájdete tu

 

 

Comments are closed.