Dlhé roky sme neboli spokojní s tým, ako napreduje naše mesto. Aby nezostalo len pri silných rečiach, rozhodli sme sa založiť iniciatívu, ktorá chce byť kritickým, ale aj inšpiratívnym zdrojom. Pripomienkovať projekty, navrhovať riešenia, byť partnerom v diskusii. Tak, aby sa naše mesto rozvíjalo odborne, vkusne, ekologicky a udržateľne.

Dôkazom našej úprimnej snahy nech je fakt, že iniciatívu sme rozbehli len pár týždňov pred komunálnymi voľbami 2018, v ktorých sme tak nemohli dosiahnuť vôbec nič. No nevideli sme to ako dôvod na rezignáciu, ale ako dôvod, aby sme ďalšiemu vedeniu dali najavo, že Piešťany majú obyvateľov, ktorým záleží na svete okolo seba, záleží im, aby sa sem ľudia radšej vracali, než odchádzali. Na to dnes už nestačí len svietiť a kúriť, treba omnoho viac.

Aby bol náš hlas silnejší rozhodli sme sa založiť iniciatívu Piešťanský okruh. Chceme spojiť čo najviac ľudí, ktorí chcú žiť v moderných a dobre spravovaných Piešťanoch. V otvorenom meste pre všetkých, lebo máme slobodné mysle a neuzatvárame sa. Chceme, aby aj nová generácia videla nejaké príčetné miesto, kde by sa mohla realizovať. Kde aj seniori nájdu pochopenie. Nerobíme rozdiely, lebo zdieľame podobné témy a hodnoty.

Za čo budeme bojovať? Za odborne spravované mesto, ktoré transparentne komunikuje. Ktoré zapája obyvateľov do plánovania, podporuje komunity a participáciu. Chceme mesto, kde sa berie v prvom rade ohľad na chodca a cyklistu. Kde sa nerozmýšľa, ako v centre postaviť viac parkovacích miest, ale ako zväčšiť pešiu zónu. Chceme zelené mesto, ktoré si váži svoj park a rozumne sa stará o zeleň. Mesto bez vizuálneho smogu. Mesto na rieke, ktoré by dokázalo využiť jej potenciál a prírodné prostredie. Mesto s propagáciou a marketingom na úrovni, aká pripadá jeho statusu. S deťmi, ktoré si k nemu už od malého veku budujú vzťah milými lokálnymi aktivitami.

V skratke, chceme ambiciózne mesto. To, že mesto svieti, vynáša smeti, vymení školám okná a postará sa o detské ihriská, považujeme za samozrejmosť. Kto nemá ambíciu dokázať viac, nie je dobrým správcom. Nechceme mesto, v ktorom vládne lacný populizmus, v ktorom dosiahne svoje ten, čo hlasnejšie kričí.

Vidíme aj v iných mestách podnetné diskusie, výstavy, prehliadky, uzávierky ulíc, lokálne festivaly, critical mass aktivity, a to isté bude aj našou snahou. Lebo máme pocit, že aktivisti tomuto mestu zásadne chýbajú.

Ak sa s týmito myšlienkami stotožňujete, budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte, budete podporovať naše aktivity, šíriť kritické výstupy, navštevovať podujatia. Máme toho v hlavách mnoho, ale sami na to určite nestačíme. Ďakujeme!

Zakladatelia Lívia Gažová (urbanistka) a Andrej Sarvaš (novinár). Podporu iniciatíve vyjadrili Dominika Rusnákova, Alica Kucharovič, Matúš Kucharovič, Tinka Joshi, Eva Rohoňová, Michal Divinec, Patrícia Kaplánová, Barbora Halásová, Dominika Šimorová, Martin Sarvaš, Martin Radošovský, Juraj Nozdrovicky, Tomáš Tóth, Lenka Hornáková, Monika Priecelová, Martin Palkovič, Martin Gramblička, Michal Gramblička, Katarína Zuzulová, Hana Galášová, Zuzana Vavrová, Adela Klčová, Matej Helbich, Mary Zelenayová, Ondrash Kowatch, Hanka Čermáková, Hana Fapšová, Zuzana Gucmannova, Matthias Arnould, Karin Feldmár Braunova, Ondrej Grežďo a medzičasom aj mnohí ďalší…

V Piešťanoch, 18. októbra 2018