c

Mestá začínajú riešiť vizuálny smog – ako sú na tom Piešťany?

Parlament nedávno schválil návrh zákona, ktorý dáva obciam a mestám možnosť lepšie regulovať reklamné stavby. Túto iniciatívu chválime, vizuálny smog totiž patrí k dlhodobo neriešeným problémom našej krajiny a počet bilbordov či plachiet zakrývajúcich budovy v niektorých mestách prekročil všetky medze.
Obce budú môcť od mája iniciovať odstránenie aj takých nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na ich pozemkoch, ale sú na území obce. Stavebné povolenia na reklamné stavby na dobu neurčitú sa po novom majú obmedziť najviac na tri roky. Nelegálne reklamné stavby sa budú odstraňovať na náklady vlastníka.
Zákon má pomôcť samosprávam zbaviť sa veľkých nelegálnych reklamných stavieb. Najviac pribúdajúcich reklám je však práve tých, ktoré si žiadne povolenie nevyžadujú, a tak na ne stavebný úrad nemá takmer žiaden dosah. Vizuálna kultúra verejného priestoru si však zaslúži pozornosť. Ak je reklama vkusná, kvalitná a použitá s mierou, dokáže značne ovplyvniť vzhľad a vnímanie priestoru. Naopak nekoncepčná, nejednotná a neúmerná reklama pôsobí odpudzujúco.
Napriek tomu, že centrum Piešťan patrí do pamiatkovej zóny, poriadne sa problematike vizuálneho smogu venujeme málo. Pešia zóna je v bežnej prevádzke zaplavená množstvom nevhodných reklamných prvkov, tabúľ, figurín či reklamných stojanov. Výklady sú pokryté najrôznejšími polepmi, na historických budovách visia bannery a nevkusné výstrče, ktoré ich zakrývajú. Aj napriek tomu, že prostredie, v ktorom trávime čas, sa nás bezprostredne dotýka, vizuálny smog sme bez slova akceptovali na úkor kvality a vnímania okolia.
Viaceré mestá ako Brno, Bratislava, Prešov, ktoré majú snahu riešiť problematiku vizuálneho smogu koncepčne, začali s reguláciou označení, vývesných štítov či reklamy na verejných priestranstvách vo forme manuálov. Cieľom manuálov nie je reklamu zakázať, ale riešiť ju koncepčne a snažiť sa vizuálny smog v mestách minimalizovať.
Myslíte, že manuál reklamy by sa zišiel aj nášmu mestu? Aké miesta v Piešťanoch sa zdajú zahltené vizuálnym smogom Vám? Pridajte fotky do komentárov. Nelegálne reklamy môžete nahlásiť aj v aplikácii Odkaz pre starostu
Úvodné foto: Príklad z Manuálu reklamy mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina.

Comments are closed.