Novy

Mestská akupunktúra: Urobme Námestie 1. mája konečne námestím

Kto vie, že v Piešťanoch sa nachádza Námestie 1. mája? Tento priestor v skutočnosti námestie ani nepripomína, vyše polovicu celkovej plochy zaberajú cesty. Námestie 1. mája  je nepríjemným miestom pre vodičov, ale aj chodcov a cyklistov kvôli úzkym peším komunikáciám, chýbajúcim prechodom a neprehľadnej situácii. Napriek tomu sa na námestí konajú príležitostné kultúrne podujatia a nachádza sa tu niekoľko prevádzok, ktoré sem prinášajú život. Námestie má potenciál stať sa významným lokálnym centrom, stačila by aj malá zmena a priestor by sa mohol stať príjemnejším.

V územnom genereli dopravy z roku 2010 dopravní inžinieri konštatovali, že ideálnym riešením pre námestie by bol kruhový objazd. Mesto si v minulosti dalo vypracovať dopravnú štúdiu námestia s kruhovým objazdom, avšak pri dodržaní základných polomerov otáčania by kruhový objazd zabral väčšinu námestia ako aj existujúcu zeleň. Námestie by tým navždy stratilo svoju hodnotu a pobytovým by sme ho už nenazvali.

V návrhu zachovávame charakter námestia a existujúcu vzrastlú zeleň. Uvažujeme s vysunutými nárožiami, ktoré zlepšujú prehľadnosť križovatky a zároveň chránia chodca. V severnej časti námestia vznikla jednosmerná premávka s cieľom zabrániť autám nebezpečnému vchádzaniu krížom cez cestu. Vytvoril sa tak priestor pre šikmé parkovanie s dostatočnou kapacitou na presunutie parkovacích miest z južnej časti a uvoľnenie priestoru pre námestie.

Prevádzky, ktoré v území fungujú, majú potenciál v exteriéri združovať väčší počet ľudí. Rozšírenie chodníka a výsadba novej zelene, či už stromov alebo oddeľujúcich zelených pásov, spolu s prevádzkami vytvára ideálne podmienky na predmestský život. Samotný návrh obmedzuje niektorým rezidentom prístup autom, avšak v prípade potreby (napr. sťahovania) sa vozidlo k domu dostať vie. Atraktívne námestíčko by zvýšilo kvalitu života obyvateľom zo širokého okolia.

 

Comments are closed.