45573674_383061852235646_4502925308915089408_o

Na komunity sa vo volebných programoch zabudlo

Zamrzelo nás, že v programe žiadneho z kandidátov na piešťanského primátora sa jasne nehovorí o komunitách a komunitnom rozvoji. Na rozdiel od nich si myslíme, že v našom malomestskom prostredí, kde sa každý s každým nenávidí a v súčasnosti tu vládne viditeľná apatia, by veľmi prospelo, ak by mesto zvýšilo citlivosť k svojim obyvateľom a podporovalo komunitný život.

Je úsmevné, že terajší kandidáti vnímajú transparentnosť, nie ako sériu ústretových krokov k občanom, ale napríklad ako prehľadné umiestnenie verejného obstarávania na webstránku mesta či úpravu podmienok obstarávaní, „aby sa do nich zapájali aj piešťanské firmy“.

Dôveru v mesto ale nezlepší len častejšie vydávanie radničných novín. Ide o komplexnú sériu opatrení. Lepšie komunikovať. Viac podporovať malé komunity. Využívať metódy zapájania verejnosti do tvorby mesta či dbať na participatívny rozpočet. Aktívne s komunitami pracovať. Budovať dôveru otvorenosťou, prívetivým prístupom. A veľmi starostlivo vysvetľovať.

Viaceré mestá už dnes zhotovujú strategické dokumenty či verejné priestory participatívne. Zapojenie verejnosti nie je priame rozhodovanie, je to však proces otvorený reakciám. Výsledok je oveľa lepšie akceptovaný a všetci účastníci sa cítia informovaní. Verte, nezaberie to viac času ako nepochopená či zle vypracovaná projektová dokumentácia, proti ktorej sa spisuje petícia.

Práca s komunitami je aj podpora malých podujatí. Seniorských aktivít, skupín rodičov, susedských slávností. Malé aktivity pre deti alebo pre susedov z jednej ulice sú presne tým, čo vytvára dobrý pocit z miesta, kde žijeme. Chceme, aby tieto projekty bolo vidno a boli príkladom aj pre ďalších.

V Piešťanskom okruhu máme viacero nápadov, ako rôzne komunity do plánovania mesta zapojiť a ukázať, že zatajovanie a mlčanie vedú len k odmietaniu, nedôvere a nervozite. Veríme, že dialóg zoči voči skrotí aj tých najurputnejších facebookových odvážlivcov.

Preto je naším zámerom robiť diskusie, komentované prehliadky na rôzne témy, stretnutia s občanmi a online metódy na vyjadrenie vášho názoru. Chceme tiež pomáhať malým komunitným podujatiam a iniciovať nové. Najviac, ako len z občianskej pozície môžeme.

Comments are closed.