Naozaj si môžeme dovoliť ešte menej zapájať verejnosť?

Noví poslanci nezačínajú z pohľadu občana šťastne. Uvažuje sa o radikálnej zmene komisií pri mestskom zastupiteľstve, ktorej výsledkom by bolo menej priestoru pre odborníkov a miešanie dôležitých oblastí.

Komisie sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Sú jediným priestorom, kde môže do rozhodovacieho procesu vstúpiť odborná a angažovaná verejnosť. Členovia komisií z radov verejnosti doteraz v rôznych oblastiach ponúkali svoje názory na pravidelných stretnutiach a ich výstupy boli odporúčaniami pre poslancov, či už v mestskej rade alebo v zastupiteľstve.

Návrh nového zastupiteľstva ale počíta s vyšším počtom poslancov v každej komisii – práve na úkor externých odborníkov a aktivistov. Oproti minulému volebnému obdobiu, kedy poslanec bol vždy predsedom komisie a ostatných šesť členov bolo z radov verejnosti, dnes majú sedieť v každej komisii minimálne traja poslanci. Podľa prvého návrhu by ich napríklad v Komisii pre šport, rekreáciu a cestovný ruch bolo až sedem. Koľko ďalších miest dostane verejnosť? Poslanci si tak môžu s veľkou pravdepodobnosťou schvaľovať odporúčania sami pre seba.

Nazdávame sa, že sa takouto zmenou nezabezpečí potrebný dohľad nad krokmi samoprávy, komisie stratia dôležitosť a stanú sa len formálnym nástrojom. Zároveň si myslíme, že podobné zámery je minimálne slušné už na úrovni zámeru komunikovať dopredu aj obyvateľom mesta.

Podľa nového návrhu má tiež dôjsť k zlučovaniu komisií a zníženiu ich celkového počtu z 11 na 5. To predpokladá napríklad vznik už spomínanej spoločnej komisie pre oblasť športu a cestovného ruchu. Ďalšia by mala zasa spojiť oblasti životného prostredia s výstavbou i stratégiou. A to priamo v čase, keď je plánom nového primátora Petra Jančoviča na mestskom úrade rozumne oddeliť oblasť životného prostredia od stavebného úradu. Výsledkom sa tak môžu stať menej odborné diskusie, nekompetentné názory a neefektívne stretnutia. Zníženie počtu komisií nemusí byť pritom nutne zlým krokom, ale malo by byť podložené relevantnými podkladmi a debatou.

Smutným na celej situácii je okrem iného fakt, že kým predvolebná kampaň sa niesla aj v duchu nutnosti zvýšenia transparentnosti mesta, už tieto prvé zmeny sa dejú bez akejkoľvek komunikácie navonok. Občania nemajú žiadnu šancu prehľadne a jednoducho sa dozvedieť, ako by sa vôbec o miesto v komisiách mohli uchádzať. Chýbajú informácie, a tým aj rovnaké príležitosti pre všetkých.

Budeme radi, ak poslanci na čele s primátorom tieto zmeny ešte pred definitívnym prijatím adekvátne odôvodnia, pretože z pohľadu občana ide o krok späť. Nezapájanie verejnosti je dnes jedným z hlavných problémov Piešťan a uvedené zmeny ho môžu len prehĺbiť.

Comments are closed.