pp

Nevyužitý participatívny rozpočet nie je chybou ľudí

Pri uvádzaní nového ročníka piešťanského participatívneho rozpočtu radnica vyhlásila, že v dôsledku neveľkého záujmu obyvateľov chystá zmeny. Nie však v propagácii alebo v práci s verejnosťou, ale v tom, že projekty bude môcť navrhovať aj mesto a jeho obyvatelia za ne budú (len) môcť hlasovať.

Takáto pseudoparticipácia však, podľa nás, nie je riešením malého záujmu o participatívny rozpočet. Občanov by sme nemali obviňovať, že sú málo aktívni, ak si sami nesplníme svoje úlohy. S verejnosťou treba pracovať, vytvoriť výzve atraktívny vizuál a nastaviť motivujúcu kampaň pred aj po realizácii projektov. Za dobrými príkladmi nemusíme ísť ďaleko.

V Brne sa participatívny rozpočet volá „Dáme na vás“ a sprevádza ho okrem iného aj citylightová kampaň. V Prievidzi točia videá a majú kreslený vizuál. V Trnave či v Hlohovci organizujú verejné stretnutia k rôznym témam a s obyvateľmi sa snažia o ich projektoch rozprávať.

U nás výzva na prihlasovanie projektov do participatívneho rozpočtu vyzerá ako rozostrený obrázok na facebookovej stránke s prelinkom na ešte horší web a dvoma páčikmi k tomu. Bizarný je aj spôsob samotnej „participácie“, keďže v Piešťanoch nemáme zodpovedného človeka, na koho sa má záujemca o podanie projektu obrátiť. Niet s kým participovať, hovoríme z vlastnej skúsenosti. Nefunguje kontrola realizácie projektov, nikto napríklad neinformuje uchádzačov, že ich projekt uspel.

Za zmienku stojí aj práca s projektmi po realizácii. Motiváciou na zapojenie sa do ďalšieho ročníka môže byť propagácia tých úspešných zrealizovaných. Potom ľudia naozaj uvidia, že môžu meniť svoje okolie a že mesto môže byť ich dobrým partnerom. Veríme, že aj toto bude jedna z oblastí, ktorú sa postupne podarí zlepšiť.

Comments are closed.