Winterova axonometria

Mestská akupunktúra – študentský bonus: Predĺženie Winterovej ulice až k Váhu

Winterova ulica tvorí hlavnú kompozičnú os centrálnej mestskej zóny avšak naše pocity na jej začiatku a konci sú zmiešané. Keď prechádzame po Winterovej ulici smerom k nábrežiu, na konci pešej zóny v blízkosti fontány narazíme na parkovacie miesta a kruhový objazd s reklamnou plochou v strede. Situácia nám dáva jasné stop, je nutné nepríjemne kľučkovať malými chodníkmi, pomedzi autá v chaotickej dopravnej situácii.

Zbytočný a rozľahlý kruhový objazd a parkoviská naokolo blokujú priamy prechod na nábrežie k nemocnici, ako aj ku Kolonádovému mostu. Jeho posunutím nad nemocnicu, by sme získali prehľadnosť križovania pešej zóny s exponovanou cestou vedúcou k nemocnici.

Možnosť vyloženia prevažne starších pacientov by riešili parkovacie miesta pri nemocnici s obmedzenou dĺžkou státia 30 min. Týmto jednoduchým zásahom by sme mohli pridať kus úžitkovej plochy pre ľudí a zabezpečiť prístup k vzácnej piešťanskej vode, ale aj zvýšiť bezpečnosť pri prechode áut k nemocnici a pohybu pacientov.

Ďalším dotvorením návrhu je zlepšenie priechodnosti nábrežia, ktorú sme dosiahli premiestnením cyklotrasy do spodnej časti nábrežia. Napája sa tak na cyklotrasu pri brehu zo strany lodenice, plynule prejde popod  Krajinský most a s chodcami sa spojí až pri Kolonádovom moste. Priechodnosť nábrežia chodcami sa tak zlepší a zaujímavú prechádzku tu dotvára aj mólo s výhľadom na mosty a Váh.

Do projektu Mestská akupunktúra sme zapojili aj študentov Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU. Celý semester sa v rámci predmetu Humanizacia a revitalizacia architektonickeho prostredia venovali verejným priestorom Piešťan. Z ich návrhov sme vybrali tri – ako malý bonus k návrhom lokálnych architektov. Autormi návrhu sú študenti Brigitta Dölményová, Jana Valkovičová a Matúš Králik.

 

 

Comments are closed.