Barlolámač - menšia kvalita

Mestská akupunktúra: ​Je priestor pred sochou barlolámača dostatočne reprezentatívny?

Bronzová socha muža lámajúceho barlu sa stala svetoznámym symbolom uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov. Na priečelí Kolonádového mosta stojí od roku 1933 a je bezpochyby najviac fotografovaným objektom kúpeľného mesta. Priestor pred ňou však dodnes vykazuje výrazné nedostatky.

Pri pokuse o odfotografovanie celej sochy barlolámača musíme kvôli záberu zísť z chodníka a cúvať meter až dva do najbližšieho kríka. Okrem iného, prerastené kríky výrazne opticky zužujú tento priestor a po večeroch nahrádzajú funkciu verejných toaliet. Kríky tiež čiastočne zabraňujú vo výhľade na nedávno zreštaurovanú Kaplnku Božského srdca Ježišovho i Kolonádový most.

Pred sochou barlolámača sa tiež denne stretávajú skupiny turistov, cyklistov, rodín a kamarátov. Už pri menšej skupine však dochádza k čiastočnému blokovaniu hlavných peších ťahov a väčšia skupina dokáže tento priestor zablokovať úplne. Na druhej strane, potenciál pre zhromažďovanie sa v tomto bode je vysoký a treba ho podporovať. Stačilo by priestor rozšíriť.

V súčasnosti sa v blízkosti sochy nachádza pomerne nedôstojné lavičkové sedenie. Odstránením zelene a rozšírením plochy vzniká stabilný zhromažďovací priestor dosť veľký aj na akýkoľvek mestský mobiliár s výhľadom na sochu barlolámača. Toto riešenie v kombinácií s výberom správneho osvetlenia a spevnených plôch by dokázalo výrazne zlepšiť celkovú kvalitu priestoru. Osobitným problémom riešeného územia sú státia pre bicykle, ktoré by v ideálnom prípade mali byť riešené na začiatku Winterovej ulice v blízkosti lekárne Dr. Maxa.

V tesnej blízkosti sa nachádza nedávno zreštaurovaná kúpeľná kaplnka, v ktorej pravidelne prebiehajú svadby. Vnímaným nedostatkom tejto eklektickej sakrálnej stavby je prístup. Kedysi existovali tri prístupové cesty, no dnes je len jedna, a to z boku. Tento významný priestor si zaslúži vstup, ktorý umožňuje návštevníkom prichádzať ku kaplnke priamo a byť tak v kontakte s hlavnou ulicou. Pridaním niekoľkých schodov a spevnenej plochy by tak aj Kaplnka Božského srdca Ježišovho získala zaslúžený rešpekt.

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň. Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.

Comments are closed.