slovaN 2

Spolupracujeme na otvorení fontány hotela Slovan

Už takmer 30 rokov je tento priestor ohraničený plotom a je načase to zmeniť. Minulý týždeň sme sa zúčastnili ďalšieho rokovania s Kúpeľmi Piešťany za prítomnosti viacerých dobrovoľníkov, viceprimátora Mesta Piešťany a tentokrát aj so zastupiteľmi Krajského pamiatkového úradu Trnava. Predmetom rokovania bola obnova južného predpolia hotela Slovan s fontánou.
Prečo je už tak dlho uzavretý? Územie ako aj blízky hotel Slovan patrí kúpeľom. Keď sa v roku 1985 skončila prevádzka vedľa stojaceho hotela Slovan (predtým Grand hotel Royal) tak skončila aj prevádza fontány. Hotel Slovan sa mal kompletne rekonštruovať a spolu s ním aj revitalizovať jeho okolie, teda aj predmetná parcela s fontánou. Rekonštrukcia začala až v marci 1993 s termínom ukončenia do roku 1995. Rekonštrukcia hotela Slovan nebola doteraz ukončená a je otázne, či vôbec bude. Parcela je podľa dostupných informácií ohradená takmer 30 rokov a všetky predošlé pokusy o jej sprístupnenie a obnovu zlyhali.
Na území sa nachádzajú viaceré objekty historickej záhradnej architektúry ako balustrády či podstavce šiestich sôch, ktoré sú z dôvodu ochrany dočasne uskladnené v priestoroch kúpeľov. Dominantou priestoru je 22 metrov dlhá fontána, osovo orientovaná na južný vstup hotela Slovan.
V polovici apríla vydal Krajský pamiatkový úrad rozhodnutie o zámere obnovy územia spolu so všetkými podmienkami, za ktorých je obnova prípustná. Od tohto momentu sme pravidelne rokovali o postupe a jednotlivých krokoch obnovy.
Čo je naším cieľom? Vyčistenie územia dobrovoľníkmi, odstránenie hrdzavého plotu, sprístupnenie územia verejnosti ako plnohodnotnej časti parku a urýchlenie procesu obnovy.
Vo štvrtok sme v spolupráci s mestom Piešťany od pamiatkarov a kúpeľov dostali zelenú k prvej etape obnovy, ktorou je čistenie územia dobrovoľníkmi, pričom oplotenie bude musieť zostať na mieste až do skončenia stavebných prác spojených s obnovou.
Veríme, že sa po vzore obnovy letného kina budeme môcť čoskoro s vami pustiť do brigádničenia!
Kúpele tiež na základe nášho tlaku vo štvrtok oficiálne zadalo zákazku na vypracovanie projektu obnovy územia podľa požiadaviek pamiatkového úradu. Projekt by mal byť hotový do dvoch-troch mesiacov, po ktorých sa môže zámer obnovy konečne realizovať.
Za pomoc ďakujeme Matthiasovi Arnouldovi z Piešťanského okruhu, Michalovi Bezákovi, viceprimátorovi mesta Piešťany, Vladimírovi Krupovi, riaditeľovi Balneologického múzea, Petrovi Veverkovi z Piešťanskej rozvojovej iniciatívy a Slavovi Frčkovi.

Comments are closed.