fontana 1

Sprístupnenie južného predpolia hotela Slovan je naplánované na jún

Ikonický plot, ktorý tento priestor takmer 30 rokov ohraničoval, sa stane minulosťou. Fontána v parku sa opäť otvorí obyvateľom Piešťan.

Tento týždeň sme sa zúčastnili osobného stretnutia s Kúpeľmi Piešťany za prítomnosti viacerých dobrovoľníkov, viceprimátora Mesta Piešťany a so zastupiteľmi Krajského pamiatkového úradu. Predmetom stretnutia bolo dohodnutie postupu pred začiatkom realizácie obnovy územia a oznámenie termínu sprístupnenia územia verejnosti.

Prečo je miesto tak dlho uzavreté? Hotel Slovan a jeho blízke okolie patrí Kúpeľom Piešťany. Keď sa v roku 1985 skončila prevádzka hotela Slovan (predtým Grand hotel Royal), skončila aj prevádzka fontány. Hotel Slovan sa mal kompletne rekonštruovať a spolu s ním aj revitalizovať jeho okolie, teda aj predmetná parcela s fontánou. Rekonštrukcia začala až v marci 1993 s termínom ukončenia do roku 1995. Celý proces rekonštrukcie však ovplyvnili spoločenské, ekonomické a politické zmeny prebiehajúce po roku 1989, čo malo za následok, že rekonštrukcia hotela Slovan nebola doteraz ukončená. Parcela je podľa dostupných informácií ohradená takmer 30 rokov a všetky doterajšie pokusy o obnovu a sfunkčnenie fontány s priľahlým územím zlyhali.

Na území sa nachádzajú viaceré objekty historickej záhradnej architektúry ako balustrády či podstavce šiestich dvojíc malých chlapcov – putti, ktoré sú momentálne až na jednu výnimku umiestnené v záhrade hotela Thermia Palace. Dominantou priestoru je 22 metrov dlhá fontána, osovo orientovaná na južný vstup hotela Slovan.


V máji roku 2020 sme iniciovali rokovania s predstaviteľmi Kúpeľov Piešťany a nadviazali tak na rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy územia. Od tohto momentu sme pravidelne rokovali o postupe a jednotlivých krokoch obnovy.

V priebehu minulého roka Kúpele Piešťany uskutočnili nultú etapu obnovy, počas ktorej sa odstránila náletová zeleň, sutina a odokryli pôvodné chodníky. Hneď ako sa zlepší počasie začnú Kúpele Piešťany pracovať na ďalších etapách s cieľom obnoviť a sprístupniť územie. Obnovia sa komunikácie, zreštaurujú podstavce na sochy, balustrády a obruba fontány, osadia sa lavičky, odstráni sa prebytočná zeleň a vnútro fontány sa dočasne vysype štrkom.


Z dôvodu privysokých odhadovaných nákladov sa v tejto etape samotná fontána obnovovať nebude. Sochy sa so súhlasom pamiatkového úradu zatiaľ na podstavce vracať nebudú. Pracujeme na tom, aby sa na podstavce osadili dočasné imitácie alebo repliky sôch, ktoré tak pripomenú obyvateľom pôvodný stav. V ďalšej etape je naplánované osádzanie osvetlenia, prípadná výsadba kvetinových záhonov a sfunkčnenie samotnej fontány.

Kúpeľom sme s radosťou prisľúbili pomocnú ruku dobrovoľníkov s čistiacimi prácami. Veríme, že sa po vzore obnovy Prírodného kina budeme môcť čoskoro s vami pustiť do brigádničenia!
Bez iniciatívneho prístupu generálneho riaditeľa Kúpeľov Andreasa Schustera, riaditeľky Krajského pamiatkového úradu Trnava Gabriele Kvetanovej a Mesta Piešťany by tento proces netrval 2 roky, ale možno ďalších 30.

Za pomoc ďakujeme dobrovoľníkom Matthias Arnould z Piešťanského okruhu, Michal Bezák (viceprimátor Mesto Piešťany), Vladimír Krupa (riaditeľ Balneologického múzea), Petr Veverka (Piešťanská rozvojová iniciatíva), Peter Radošinský (predseda OZ Holeška Rakovice) a Vladimír Knopp (člen OZ Apolin Piešťany).

Comments are closed.