b

Stena na Stromovej ulici získala novú tvár vďaka zapojeniu komunít

Stromová je jednou z mála ulíc v Piešťanoch, vyhradených pre pohyb peších, cyklistov a korčuliarov. Má charakter pomalej, tichej a zelenej promenády s jedným nedostatkom – sto rokov posprejovanou stenou. Začiatkom leta sme sa rozhodli osloviť mesto, verejnosť, susedov aj majiteľov garáží, ktorých steny lemujú Stromovú ulicu, a spolu sme začali proces skrášlenia priestoru. Získali sme grant od Nadácie Orange a súhlasy majiteľov garáží so zásahom.

V júli sme iniciovali prvú verejnú diskusiu, kde vznikol jednoduchý koncept a návrh výslednej grafiky. Cieľom projektu však nebola len úprava povrchu steny ale aj zapojenie komunít. Pri realizácii sa stretli rôzne skupiny ako skauti, Piešťanský okruh, začínajúci študenti umeleckých smerov, študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, majitelia garáží, ale aj okoloidúci.

Po troch mesiacoch plánovania sme začiatkom septembra začali s revitalizáciou steny. Celkovo prebehli tri brigády, denne sa tu pristavili desiatky ľudí s chuťou sa porozprávať. Stenu sme natreli penetračným náterom, neskôr podkladovou farbou a napokon sa do grafiky pustili začínajúci, umelecky zameraní študenti. O pomoc s úpravu trávnatej plochy pred stenou, odstránením koreňov a vyrovnaním terénu sme poprosili Služby mesta Piešťany.

Výsledný koncept, ktorý vznikol z diskusie zapojených komunít, poukazuje na identitu Stromovej ulice. Pod každým písmenom nápisu „Stromová“ pribudlo hravé vyobrazenie niečoho typického pre túto ulicu: stromov, talentov Hotelovej akadémie, rodiny, prírody, mapy parku, oddychu a povestných piešťanských veveričiek. Ako prevencia proti ďalšiemu poškodeniu boli výsledné diela dodatočne pretreté antigrafiti náterom. Projekt ráta aj s doplnením grafík, preto na stene stále zostáva zopár voľných plôch.

Comments are closed.