Document1

Stiahnite si brožúru projektu Mestská akupunktúra

Zámerom projektu Mestská akupunktúra bolo priniesť nový pohľad na verejné priestory Piešťan. Miestni architekti (Matthias Arnould, Nikola Beim, Adela Klčová, Eva Rohoňová, Palo Pilař a Lívia Gažová) sa na mesto pozreli z mierky človeka a nie od rozvojových plánov, koncepcií a veľkých projektov. Sústredili sa na každodenný život, zmapovali niektoré kolízne miesta alebo priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Do projektu sa zapojili aj študenti Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU. Výsledkom je 16 zásahov v centre mesta aj mimo neho.

Všetky zásahy si môžete pozrieť v brožúre tu alebo na issuu tu.

V projekte Mestská akupunktúra sme sa venovali malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Zmapovali sme kolízne body, všímali sme si miesta s potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Namiesto veľkých rozvojových projektov sme sledovali bežný život v meste a snažili sa nenáročnými zásahmi pozdvihnúť kvalitu verejného priestoru. Rovnako ako liečitelia pri umení akupunktúry sme vytipovali a “opravili” konkrétne body. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale priestor, v ktorom sa obyvatelia Piešťan denne pohybujú, dokážu okamžite zmeniť.

Koncept malých zásahov do verejného priestoru nie je ničím novým. Mestá v zahraničí ich aplikujú s úmyslom rýchlej a lacnej premeny priestorov alebo odskúšania zmien “nanečisto”. Instantné námestia vytvárajú prenosnými stoličkami, farbou vytvoria z ulice pešiu zónu. S malými zásahmi začínajú experimentovať aj slovenské mestá. Vlna nadšenia okolo projektu Mestské zásahy, ktoré v minulých rokoch prebehli vo viacerých mestách, začína ovplyvňovať nielen fyzický priestor, ale i politiku a zmýšľanie obyvateľov.

Rovnako ako pri Mestských zásahoch, aj nápady v piešťanskom projekte Mestská akupunktúra sledujú princípy budovania miest pre ľudí. V našich návrhoch dostali prednosť chodci, cyklisti a zraniteľné skupiny obyvateľov. Dbali sme na mestotvornosť, pohodlný pohyb a malé detaily, ktoré spríjemnia život v malomeste. Vyberali sme lokality v centre aj mimo neho, miesta využívané seniormi, rodičmi, deťmi. Veríme, že naše nápady padnú na úrodnú pôdu a stanú sa podkladom pre občianske či komunitné projekty, participatívne rozpočty, architektonické súťaže alebo investičné projekty mesta. Zo všetkého najviac však dúfame, že projekt Mestská akupunktúra prispeje k debate o kvalite verejných priestorov v meste Piešťany.

 

Comments are closed.