sturova6

Štúrova: znova premárnená šanca

Podporujeme iniciatívu obyvateľov Štúrovej ulice. Podpíšte aj vy ich petíciu a pomôžte vyjadriť námietky voči nepodarenému projektu rekonštrukcie, ktorý ráta s odstránením skoro všetkých statných stromov. To však nie je jediný problém projektu.
Najzreteľnejší zásah, výrub 21 vzrastlých stromov, sa odvoláva na dendrologický prieskum a problémy, ktoré stromy na ulici spôsobujú. Nič nenaznačuje, že boli posúdené aj menej invazívne riešenia rekonštrukcie tak, aby sa zachovalo čo najviac zelene. Náhradnú výsadbu za vysoké lipy tvoria stromčeky s malou korunou, ktoré nebudú poskytovať skoro žiaden tieň a neporovnateľne menej budú ochladzovať prostredie. Otázne je aj ich prežitie v mestskom prostredí, keďže projekt ráta s osadením znova v chodníku a žiadny nový priestor sa pre stromy nevytvára. Zdá sa, že sa bude opakovať scenár ostatných ulíc v centre, ktoré sa po drastických zásahoch – aj keď v súlade s odporúčaní krajinárov – stali horúcimi priestormi bez tieňa.
Obyvatelia upozorňujú aj na procesné chyby. Súhlas na výrub bol udelený pred rokmi a teraz bol len predĺžený. Vyzývajú preto na nové výrubové konanie, ktorého chcú byť účastníkmi. Napriek tomu, že už v roku 2018 bojovali ľudia úspešne prvou petíciou s 1100 podpismi za záchranu stromov a minulé vedenie po tejto aktivite projekt nakoniec nerealizovalo, dnes mesto predkladá rovnaký, nijak neupravený zámer. Úrad s obyvateľmi vôbec nekomunikuje napriek ich žiadostiam. Neprebehol žiaden proces zapojenia obyvateľov do plánovania, ktorý by lepšie opísal situáciu na ulici. Úsečná komunikácia mesta o rúbaní stromov len so stanoveným termínom, bez zverejnenia celkového projektu a verejnej prezentácie, je neakceptovateľná.
Neznalosť situácie sa ukázala aj na prvoplánovom dopravnom projekte, ktorý ponecháva ulicu v pôvodnom profile a vôbec nerieši jej denné problémy. Nevyužíva potenciál vily Dr. Lisku (tému sme otvorili v projekte Mestská akupunktúra), nereaguje na problém dopravy pred ZUŠ. Nejde teda o komplexnú rekonštrukciu ulice, ale len o obyčajnú výmenu vozovky a chodníkov, čo je veľká premárnená šanca. Nový asfalt však problémy nijak nerieši. O to viac je absurdné, že takémuto povrchnému zámeru majú padnúť za obeť aj cenné stromy.
Nikto nenamieta, že Štúrova opravu akútne potrebuje. Navrhovaný projekt však nie je založený na dobrom poznaní situácie na ulici, do jeho prípravy neboli zapojení kľúčoví stakeholderi v území a jeho komunikácia je katastrofálna. „To sa tak nerobí, do psej matere,“ povedal by nejeden. Sú mestá, kde sa komunikuje na dennej báze a každému väčšiemu i menšiemu zásahu predchádza diskusia a pripomienkovanie. Vedenie Piešťan napriek sľubom v tejto oblasti nič nezlepšilo.
Na Štúrovej nejde len o stromy, ale aj o spôsob, akým mesto pristupuje k spravovaniu verejného vlastníctva. Nezáujem o dialóg s obyvateľmi, ktorí neprichádzajú len s emóciami, ale predkladajú aj kvalitne pripravené argumenty týkajúce sa ekológie, zdravia či urbanizmu, nevedie k dobrej atmosfére. Spolu s doriešením projektu Štúrovej je treba nastaviť budúce procesy podobných investícií, ktorých výsledkom majú byť komplexné a inkluzívne projekty, nie najjednoduchšia cesta k liatiu asfaltu.

Comments are closed.