PN_prior A 1

Mestská akupunktúra: Verejný priestor pred Priorom zaplavil vizuálny smog a nekonečné prílepky „drobných stavieb“

OD Prior bol otvorený v roku 1983 a priniesol 12 000 m2 obchodnej plochy. Na miesto priniesol okrem parkoviska aj kvalitne stvárnený verejný priestor. Jeho úprava v kompozičnom členení asfaltu a kamenných pásov bola doplnená ostrovmi zelene a dnes už neexistujúcim osvetlením. Priestor, ktorý niekedy mal určitú architektonicko hodnotu, sa dnes sa nekontrolovateľne zapĺňa krikľavým a agresívnym vizuálnym smogom, ktoré upozaďujú architektúru a čistotu pôvodného námestia.

Všetko nás tu chce osloviť, upútať, získať pozornosť, prilákať. S heslom čím bližšie k spotrebiteľovi – tým väčšia šanca na úspech, sa dimenzia vkusu posunula do obludností. Verejný priestor zaplavujú tabule, prístavby, prílepky, v podobe reklamy a nekoncepčného umiestňovania drobných stavieb (v zmysle zákona v prípade realizácie drobnej stavby do 25m2 sa nevyžaduje stavebné povolenie). Hranica a prah vnímavosti na oslovenie či skôr upútanie našej pozornosti sa v tomto priestore posúva čoraz viac za hranicu vkusu.

Pri absencii jednoznačných pravidiel umiestňovania reklamy a drobných stavieb, sa prostriedky pre jeho riešenie značne zužujú. Priestor je neudržiavaný a degraduje stále viac. No a dnes sa ku chaotickej zástavbe pridal aj nepochopiteľne umiestnený chodník, ktorý je o niekoľko centimetrov nad úrovňou námestie. Na rozľahlej ploche pred Priorom jeho poloha tlačí chodcov na kraj.

Navrhujeme preto inšpirovať sa pôvodným projektom a priestor vizuálne aj fyzicky vyčistiť. Odstrániť reklamu, prístrešky a vrátiť sa k pôvodnému kompozičnému usporiadaniu priestoru, predovšetkým k navráteniu zelených plôch. Samozrejme, myslieť aj koncepčne a vytvoriť manuál umiestňovania reklamy. Priestor pred Priorom by mohol byť dobrou prípadovou štúdiou pre reguláciu vizuálneho smogu.

_ _ _ _ _

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady prinášame každý týždeň.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.

Comments are closed.