Memorandum Trizuliak - 5

Výtvarné diela v Piešťanoch dostanú väčšiu pozornosť, vzniklo memorandum o spolupráci

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Peter Sedláčik, riaditeľka Služieb mesta Piešťany Hana Dupkaničová, riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Andreas Schuster, Alexander Trizuljak ml. a Klement Trizuljak, zástupcovia rodiny Trizuljakovcov, spoluautorka návrhu rekonštrukcie parku Dominika Šimorová, urbanistka Lívia Gažová a kurátorka a iniciátorka projektu Linda Blahová v stredu 9. decembra podpísali memorandum o spolupráci na projekte Piešťany – Mesto ako galéria.
Projekt Mesto ako galéria ideovo nadväzuje na štatút prvých ročníkov Sochy piešťanských parkov. Pôvodným cieľom podujatia bolo zriadiť stálu expozíciu sôch v prírode, vytvoriť z mesta výnimočnú galériu.
Súčasný projekt má snahu na pôvodné ambície podujatia nadviazať a predovšetkým dohliadať na výtvarné diela vo verejnom priestore. Plánom je vytvoriť spolu s odborníkmi pasport umeleckých diel, metodiku umiestňovania, zabezpečiť ich propagáciu a posilniť rolu kurátorstva verejného priestoru. Pre projekt Mesto ako galéria bola zriadená pracovná skupina.
Čiastkovou aktivitou projektu Mesto ako galéria bude osadenie sôch sochára Alexandra Trizuljaka v Piešťanoch. Rodina Trizuljakovcov sa rozhodla mestu poskytnúť na dlhodobú výpožičku niekoľko hodnotných diel, ktoré by mali byť osadené v budúcom roku. Nie je to vôbec bežné, že by do verejných priestorov pribúdali umelecké diela, práve naopak. Preto sa tešíme, že naša piešťanská exteriérová galéria sa rozrastie o nové kvalitné diela.
Umiestnenie Trizuljakových sôch v budúcom roku bude symbolické. Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa v Piešťanoch uskutočnila prvá výstava umenia v exteriéri, ktorú v spolupráci s architektom Ľubomírom Mrňom usporiadal práve Alexander Trizuljak. Na výstavu neskôr nadviazala tradícia podujatia Socha piešťanských parkov. V roku 2021 budeme tiež oslavovať storočie od narodenia významného slovenského sochára.
Dovtedy si priaznivci umenia môžu výtvarné diela v Piešťanoch pozrieť aj cez našu online mapu sochypiestan.sk alebo v novej publikácii, ktorá vyšla v spolupráci so združením Čierne diery.
Kniha Sochy Piešťan: Mesto ako galéria bola pokrstená (pozrite si livestream z krstu) v rovnaký deň pred sochou Alexandra Trizuljaka s názvom Torzo ženy, ktorú sa podarilo v súvislosti s mapovaním výtvarných diel vo verejnom priestore znovuosadiť v spolupráci s Ensana Health Spa Hotels pred Balnea Esplanade. Choďte si ju pozrieť, je nádherná.
Foto: Martin Ričány, Alexander Trizuljak ml.

Comments are closed.